Welkom

Welkom op de website van de stichting Boven alle Naam. Wij hopen u een goed beeld te kunnen geven van het werk van de stichting en u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.

Ons doel:

… en heeft Hem de Naam gegeven die boven alle naam is…

De stichting Boven alle naam is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die in 1992 is opgericht. Doelstelling:

  • De Naam van Jezus Christus, onze Heere, die verhoogd is boven alle naam, uit te dragen, opdat in de Naam van Jezus zich alle knie zal buigen en alle tong zal belijden, dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader (Fil. 2:9-11). Om deze reden zal de stichting geestelijke en financiĆ«le steun verlenen aan personen die zich geroepen weten om hun leven (Fil. 1:20 en 2 Kor. 5:15) in dienst te stellen van Jezus Christus, ter verbreiding van het Evangelie;
  • De stichting wil haar doel bereiken in samenwerking met erkende geloofszendingsorganisaties die werken in overeenstemming met de grondslag van de stichting.